วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วงชาร์โด (Shadow)

 วงชาร์โด (Shadow)

 วงชาร์โด (Shadow) เป็นวงดนตรีขนาดเล็ก เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณ  20 ปีมานี่เองในอเมริกา
วงดนตรีประเภทนี้ที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือคณะThe Beattle หรือสี่เต่าทอง
เครื่องดนตรีในสมัยแรก  มี 4 ชิ้น  คือ
1. กีตาร์เมโลดี้ (หรือกีตาร์โซโล)
  2. กีตาร์คอร์ด 
3. กีตาร์เบส 
 4. กลองชุด
วงชาโดว์ ในระยะหลังได้นำออร์แกนและพวกเครื่องเป่า เช่น แซกโซโฟน  ทรัมเป็ตทรอมโบนเข้ามาผสม  และบางทีอาจมี ไวโอลินผสมด้วย
 เพลงของพวกนี้ส่วนใหญ่จะเร่าร้อน  ซึ่งได้รับความนิยมมากในหมู่วัยรุ่น  โดยเฉพาะเพลงประเภท  อันเดอร์กราว


1 ความคิดเห็น: